Expertise

 

Ervaring

 

Onafhankelijk

Wie zijn wij?

Wij zijn de Arbospiegel, bij de Arbospiegel krijgt u onafhankelijk advies van uitstekende professionals. Als uw verzuim (te) hoog is en u heeft het gevoel dat uw huidige dienstverlener meer voor u zou kunnen betekenen, dan kunnen wij u adviseren en begeleiden in een verbetertraject van de huidige dienstverlener.
We kunnen u ook assisteren bij het zoeken van een nieuwe dienstverlener. Wij zijn niet gebonden aan andere partijen in de markt.

Termen als WGA, ZW, WHK, gedifferentieerde premie, eigenrisicodragerschap, beroep en bezwaar zijn best ingewikkeld. Wij kunnen voor u in begrijpelijke taal uitleggen wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn gedurende de periode dat u financieel verantwoordelijk bent voor een zieke (ex) werknemer.

Heeft u onvoldoende grip op uw verzuim? Durft u in de Arbospiegel te kijken?

3 pijlers bij onze analyse van verzuimbeleid en verzuimkosten

WULBZ

De 2 jaars-periode waarin u als werkgever verplicht bent het loon van uw zieke werknemer door te betalen.

Voor de begeleiding van dit verzuim, bent u verplicht een basiscontract te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst.

Arbospiegel kan u helpen bij:

 1. Inventariseren wat voor u passende begeleiding kan zijn.
 2. U helpen een passende keuze te maken in een markt, waarin heel veel aanbieders te vinden zijn.
 3. Samen met u en uw huidige dienstverlener analyseren hoe de verzuimbegeleiding zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan worden en dus geen andere arbodienstverlening inschakelen.
Pijler 1 - Wat doen wij voor u?
 • Wij bekijken uw contract met de huidige Arbodienst. Welke KPI’s zijn er afgesproken en hoe worden deze in de dagelijkse praktijk nagekomen?
 • Wij kunnen voor u de KPI’s aanscherpen om met uw huidige dienstverlener tot een verbetertraject te komen.
 • Wij maken de totale kosten van uw huidige Arbodienstverlening inzichtelijk en beoordelen de prijs-kwaliteit.
 • We analyseren de verschillende rollen binnen verzuim (Arbodienst/bedrijfsarts – casemanager intern/extern – HR en leidinggevenden).
 • We analyseren uw verzuimcijfers.
 • We analyseren een paar ‘hoofdpijndossiers’ om inzichtelijk te krijgen hoe de wet- en regelgeving wordt toegepast.
 • We beoordelen de handelwijze van uw organisatie en uw Arbodienst in het kader van de AVG.
ZW

Het kan zo zijn dat u voor een zieke werknemer met een tijdelijk contract 12 jaar financieel verantwoordelijk blijft.

Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, komt deze in de Ziektewet terecht. De uitvoering van de ZW komt dan in handen van één van de volgende partijen:

 1. Het UWV. U betaalt dat een gedifferentieerde premie over de loonsom.
 2. Verzekeraar. U betaalt dan een premie aan de verzekeraar die dan de uitvoering voor u doet.
 3. U doet het zelf.

Arbospiegel kan u helpen bij het maken van een bij u passende keuze. Dit is belangrijk, aangezien hier vaak heel veel kosten mee gemoeid zijn.

Pijler 2- Wat doen wij voor u?
 • We analyseren de instroom in de ZW.
 • Wij onderzoeken of het voor uw organisatie zinvol is om eigen risicodrager voor de ZW te worden.
 • We kunnen u adviseren en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van de ZW.
WGA

Gaat een werknemer na de WULBZ periode arbeidsongeschikt uit dienst, of blijft uw werknemer met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bij u in dienst, dan is de uitvoering van de WGA in handen van één van de volgende partijen:

 1. Het UWV. U betaalt dan een gedifferentieerde premie over de loonsom.
 2. Verzekeraar. U betaalt dan een premie aan de verzekeraar die dan de uitvoering voor u doet.
 3. U doet het zelf.

Arbospiegel kan u helpen bij het maken van een bij u passende keuze. Dit is belangrijk, aangezien hier vaak heel veel kosten mee gemoeid zijn.

Pijler 3 - Wat doen wij voor u?
 • We analyseren de instroom in de WGA.
 • Wij onderzoeken of het voor uw organisatie zinvol is om eigen risicodrager voor de WGA te worden.
 • We kunnen u adviseren en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van de WGA.
 • We kunnen voor u bezwaar en beroep doen.
Image

Waarom Arbospiegel?

Verzuimbeleid en advies

In onze dienstverlening betrekken we de periode van 12 jaar, waarin u financieel verantwoordelijk bent voor een zieke medewerker. De financiële gevolgen van verzuim zijn aanzienlijk.

Bij de ontwikkeling van een geïntegreerd verzuimbeleid en de keuze voor een eventuele andere dienstverlener moeten naar onze mening alle aspecten die samenhangen met verzuim meegenomen worden. Doen we dat niet, dan brengt een andere dienstverlener over het algemeen ‘korte termijn geluk’.

Wij bekijken het verzuimbeleid vanuit de hierboven genoemde 3 pijlers, waarbij wij samen met u de aanvliegroute voor een aangepast of nieuw verzuimbeleid gaan bepalen. Na een zorgvuldige analyse van alle aspecten, brengen we samen met u in kaart wat er nodig is om binnen uw organisatie een effectief verzuimbeleid te ontwikkelen.

Bent u ontevreden over uw huidige Arbodienst? Durft u in de Arbospiegel te kijken?

Advies van onze experts?