Het Verzuiminterventieteam

Kennis

Kennis

Dossierniveau casemanagement, taakdelegatie, arbodienstverlening, financiële gevolgen van verzuim.

Ervaring

Ervaring

Ex-eigenaren van arbodienstverleners, casemanagement, mediation.
 

Actueel

Actueel

Permanente educatie, intervisie, vooruitlopend op nieuwe wetgeving.
 

Wie zijn wij?

Wij zijn de Arbospiegel, het verzuiminterventieteam. Wij laten u kijken in uw Arbospiegel. Bent u ontevreden over uw huidige arbodienst, dan kan de Arbospiegel u adviseren en begeleiden in het keuzetraject voor een andere partij of een verbetertraject voor de huidige dienstverlener.

U kunt bij ons terecht voor een totaal analyse of voor losse diensten die binnen onze expertise vallen zoals:

 • Verzuimtrainingen
 • Coaching van leidinggevenden
 • Hulp bij complexe verzuimdossiers
 • Uitvoering ziektewet
 • Advies eigenrisicodragerschap

Heeft u onvoldoende grip op uw verzuim? Durft u in de Arbospiegel te kijken?

3 pijlers bij onze analyse van verzuimbeleid en verzuimkosten

POORTWACHTER

De eerste twee jaar ziekte waarbij werkgever en werknemer verplicht zijn om alles te doen ter bevordering van de re-integratie.

Arbospiegel kan u helpen bij:

 1. Inventariseren wat voor u passende begeleiding kan zijn.
 2. U helpen een passende keuze te maken in een markt, waarin heel veel aanbieders te vinden zijn.
 3. Samen met u en uw huidige dienstverlener analyseren hoe de verzuimbegeleiding zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan worden en dus geen andere arbodienstverlening inschakelen.
Pijler 1 - Wat doen wij voor u?
 • Wij bekijken uw contract met de huidige Arbodienst. Welke KPI’s zijn er afgesproken en hoe worden deze in de dagelijkse praktijk nagekomen?
 • Wij kunnen voor u de KPI’s aanscherpen om met uw huidige dienstverlener tot een verbetertraject te komen.
 • Wij maken de totale kosten van uw huidige Arbodienstverlening inzichtelijk en beoordelen de prijs-kwaliteit.
 • We analyseren de verschillende rollen binnen verzuim (Arbodienst/bedrijfsarts – casemanager intern/extern – HR en leidinggevenden).
 • We analyseren uw verzuimcijfers.
 • We analyseren een paar ‘hoofdpijndossiers’ om inzichtelijk te krijgen hoe de wet- en regelgeving wordt toegepast.
 • We beoordelen de handelwijze van uw organisatie en uw Arbodienst in het kader van de AVG.
ZW

Het kan zo zijn dat u voor een zieke werknemer met een tijdelijk contract 12 jaar financieel verantwoordelijk blijft.
Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, komt deze in de Ziektewet terecht. De uitvoering van de ZW komt dan in handen van één van de volgende partijen:

 1. Het UWV. U betaalt dan een gedifferentieerde premie over de loonsom.
 2. Verzekeraar. U betaalt dan een premie aan de verzekeraar die dan de uitvoering voor u doet.
 3. U doet het zelf.

Arbospiegel kan u helpen bij het maken van een bij u passende keuze. Dit is belangrijk, aangezien hier vaak heel veel kosten mee gemoeid zijn.

Pijler 2- Wat doen wij voor u?
 • We analyseren de instroom in de ZW.
 • Wij onderzoeken of het voor uw organisatie zinvol is om eigen risicodrager voor de ZW te worden.
 • We kunnen u adviseren en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van de ZW.
WGA

Gaat een werknemer na de WULBZ periode arbeidsongeschikt uit dienst, of blijft uw werknemer met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bij u in dienst, dan is de uitvoering van de WGA in handen van één van de volgende partijen:

 1. Het UWV. U betaalt dan een gedifferentieerde premie over de loonsom.
 2. Verzekeraar. U betaalt dan een premie aan de verzekeraar die dan de uitvoering voor u doet.
 3. U doet het zelf.

Arbospiegel kan u helpen bij het maken van een bij u passende keuze. Dit is belangrijk, aangezien hier vaak heel veel kosten mee gemoeid zijn.

Pijler 3 - Wat doen wij voor u?
 • We analyseren de instroom in de WGA.
 • Wij onderzoeken of het voor uw organisatie zinvol is om eigen risicodrager voor de WGA te worden.
 • We kunnen u adviseren en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van de WGA.
 • We kunnen voor u bezwaar en beroep doen.

Het verzuiminterventieteam

Het verzuiminterventieteam levert een rapportage op maat. U krijgt een analyse van uw huidige situatie in relatie tot verzuim. U krijgt een concreet en oplossingsgericht advies. En u krijgt inzicht in de huidige en toekomstige kosten van het verzuim.

Wat het kost

< 250 werknemers: € 2500
250-500 werknemers: € 3000
500 – 1000 werknemers: € 3750
1000-1500 werknemers: € 5000
Meer dan 1500 werknemers: offerte op maat

Image

Waarom Arbospiegel?

Verzuimbeleid en advies

In onze dienstverlening betrekken we de periode van 12 jaar, waarin u financieel verantwoordelijk bent voor een zieke medewerker. De financiële gevolgen van verzuim zijn aanzienlijk.

Bij de ontwikkeling van een geïntegreerd verzuimbeleid en de keuze voor een eventuele andere dienstverlener moeten naar onze mening alle aspecten die samenhangen met verzuim meegenomen worden. Doen we dat niet, dan brengt een andere dienstverlener over het algemeen ‘korte termijn geluk’.

Wij bekijken het verzuimbeleid vanuit de hierboven genoemde 3 pijlers, waarbij wij samen met u de aanvliegroute voor een aangepast of nieuw verzuimbeleid gaan bepalen. Na een zorgvuldige analyse van alle aspecten, brengen we samen met u in kaart wat er nodig is om binnen uw organisatie een effectief verzuimbeleid te ontwikkelen.

Bent u ontevreden over uw huidige Arbodienst? Durft u in de Arbospiegel te kijken?

Advies van onze experts?

Arbospiegel

Bij de Arbospiegel krijgt u onafhankelijk advies van uitstekende professionals.

 • Expertise
 • Ervaring
 • Onafhankelijk

Contactgegevens

Onze 3 pijlers

POORTWACHTER

ZW

WGA